Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Evil Morty

Evil Morty

ریک و مورتی: ‌۱۰ تئوری طرفداران از Evil Morty که امیدواریم درست باشند!

ریک و مورتی سریالی سرشار از جزئیات است. این جزئیات سربسته و گاهی پنهان، به حدی‌ست که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. با شخصیت‌پردازی گسترده‌ای که در سه فصل اول با آن مواجه شدیم، این نمایش به طور طبیعی ما…