Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
F.E.A.R

F.E.A.R

بازی سایبرپانکی Severed Steel ترکیبی از بازی‌های Superhot و F.E.A.R است

بازی Severed Steel دقیقا برای زمانی است که احساس می کنید بیش از آنچه فکرش را کنید در این مرحله از زندگی خود نیازمند یک بازی سایبرپانکی هستید. این تریلر جدید بازی Severed Steel است که برای ما این…