Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Far Cry Primal

Far Cry Primal

۱۰ خبر از سال ۲۰۱۵ که بیشتر از هر چیز غافل‌گیرمان کردند!

واقعیت‌اش را بخواهید چیز خاصی برای نوشتن در مقدمه ندارم! سال 2015 هم به مانند سال‌های قبل هم غافل‌گیری داشت؛ هم غافل‌گیری های خوشحال‌کننده و هم ناراحت‌کننده؛ تنها میزان این دو بود که نسبت به سال‌های…

مشخصات سیستم مورد نیاز برای اجرای Far Cry Primal اعلام شد

یوبی‌سافت مشخصات سیستم حداقل و پیشنهادی برای اجرای Far Cry Primal را منتشر کرد. این طور که به نظر می‌رسد بازی با رایانه‌های قدیمی‌تر که قادر به اجرای فارکرای ۴ بوده‌اند هم سازگار خواهد بود و با وجود…