Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Farcry 4

Farcry 4

سجی‌نامه – قسمت اول: فارگریه

"سجی نامه" بخشی‌ است در سایت گیم نیوز به قلم اینجانب که شامل درد و دل‌های خودمونی میان مخاطب، شرکت بازی‌سازی (یا کمیک) و بازی کننده است. از این پس سعی بر این شده است که این بخش جایگاه طنز را ارج نهد و…