Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Flash

Flash

تصویر جدید Justice League نشان می‌دهد فلش طرفدار «ریک اند مورتی» است

تصویر جدیدی که امروز از Justice League منتشر شده است جزئیات بیشتری را درمورد شخصیت فلش ازرا میلر در اختیارمان قرار می‌دهد. شباهت‌هایی میان فلش ازرا میلر و همتای تلویزیونی‌اش با بازی گرنت گاستین…