Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Godzilla

Godzilla

عنوان جدیدی از «گودزیلا» برای پلی‌استیشن ۳ و ۴ منتشر می‌شود

در مراسم The Game Awards شرکت «نامکو بندای» از عنوان جدید «گودزیلا» رونمایی کرد که در تابستان 2015 برای پلی استیشن 3 و4 در کشورهای غربی منتشر می‌شود. راه خود را از میان 20 مرحله مرگبار و پر از آشوب…