Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
How To Train Your Dragon

How To Train Your Dragon

How To Train Your Dragon 3 پایانی غمگین و راضی‌کننده برای این مجموعه خواهد بود

۹ سال از اکران اولین قسمت مجموعه گذشته و تا چند ماه دیگر شاهد پایانی غم‌انگیز بر مجموعه توسط How To Train Your Dragon 3 خواهیم بود. از زمان اکران اولین فیلم مجموعه «چگونه اژدهایتان را تریبت کنید»،…