Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Katamari Damacy Reroll

Katamari Damacy Reroll

بازی پیشنهادی: Katamari Damacy Reroll و شاهزاده‌ی کله تلسکوپی بیچاره!

اگر چیزی از نسخه‌ی اصلی بازی Katamari Damacy به یاد داشته باشید، احتمالا می‌دانید در آن دوران همواره از واژه‌هایی مانند عجیب و غریب یا غیرعادی برای توصیف این بازی استفاده می‌شد و این‌گونه بود که یک…