Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Mark Cerny

Mark Cerny

کوجیما و سرنی به بازدید از جدیدترین فناوری های حوزه بازی سازی می روند

به نظر می‌رسد که جدایی از کونامی برای کوجیما نه‌تنها بد و تلخ نیست، بلکه بعد از این اتفاق به او خیلی خوش می‌گذرد! امروز آقای «مارک سرنی» (Mark Cerny) طراح معماری کنسول پلی‌استیشن4، اولین پست خود را…