Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Metamorphosis

Metamorphosis

در Metamorphosis شما تبدیل به یک حشره می‌شوید و به دنبال شغل خواهید گشت

در بازی Metamorphosis که بر اساس رمان کافکاست، شما تبدیل به یک حشره شده و وارد یک دنیای سورئال بامزه می‌شوید. در کتاب مسخ فرانتس کافکا، شخصیت اصلی داستان یعنی گرگور زامزا، یک روز از خواب برمی‌خیزد…