Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Minit

Minit

این هفته بازی Minit در فروشگاه اپیک رایگان است – بازی بعدی Surviving Mars

این هفته بازی Minit در فروشگاه اپیک رایگان است در تاریخ 10 اکتبر جایش را به Surviving Mars می‌دهد. این جدیدترین بازی رایگان فروشگاه اپیک است. بازی Minit در سبک ماجراجویی روایت می‌شود و داستانی است…