Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Morgan

Morgan

گزارش باکس آفیس؛ هفته‌ی دوم ماه سپتامبر (۹/۵/۲۰۱۶)

ماه سپتامبر از راه رسیده و حتما می‌دانید که این ماه کمی بد نام است و فیلم‌ها آرام می‌فروشند و اکران‌های جدید کشته می‌شوند. این اتفاق، امسال هم برای فیلم‌ها جدید رخ داد، فیلم «نور میان اقیانوس‌ها» شکست…