Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Red Dead Redemption II

Red Dead Redemption II

۱۱ نکته‌ای که از بازی Red Dead Redemption 2 انتظار داریم

تاخیر در انتشار بازی Red Dead Redemption 2 ممکن است برای طرفدارانی که مشتاقانه منتظر عرضه‌ی آن بوده‌اند ناامید کننده بوده باشد. این بازی هم‌اکنون برای انتشار در پایان ماه اکتبر برنامه‌ ریزی شده است.…