Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
The Falcon and the Winter Soldier

The Falcon and the Winter Soldier

کووید-۱۹ برنامه‌های مارول برای فاز چهارم دنیای سینمایش را تغییر نداد

به صراحت می‌توان گفت روزگار عجیبی برای دنیای سینمایی مارول است. فاز چهارم مارول آغاز شده، اما آن‌طور که از پیش برنامه‌ریزی شده بود، پیش نمی‌رود. تا همین امروز ما باید فیلم‌های Black Widow و  Eternals…