Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
The Game Awards 2020

The Game Awards 2020

فهرست برندگان The Game Awards 2020 منتشر شد – بازی سال مطابق انتظار

بامداد جمعه همان‌طور که در جریان بودید مراسم The Game Awards 2020 برگزار شد. بخش مهمی از این مراسم که به اعلام برندگان بهترین بازی‌های سال در رشته‌های مختلف اختصاص داشت، خیلی زود در کانون توجهات قرار…

همه مهمانان TGA 2020 که جوایز بهترین بازی‌های سال را ارائه می‌کنند

به پایان سال 2020 نزدیک شدیم و وقت آن است که به بازی‌هایی که در طول این سال عرضه شده‌اند نگاهی بندازیم و موفقیت‌های چشمگیر صنعت بازی‌های ویدیویی را جشن بگیریم. Game Awards یک رویداد سالیانه به رهبری…