Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
The Little Mermaid

The Little Mermaid

هری استایلز بازی در نقش شاهزاده اریک در بازسازی The Little Mermaid را رد کرد

هری استایلز که مدتی پیش به صورت رسمی پیشنهاد بازی در نقش «پرینس اریک» (Prince Eric) در بازسازی The Little Mermaid را دریافت کرده بود، آن را رد کرد و قرار نیست در این پروژه حضور داشته باشد. در ادامه با…