Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
The Night Of

The Night Of

احمق و احمق‌تر؛ یادداشتی در مورد سریال The Night Of

«پیتر موفات» برای اهالی سریال و تلویزیون، به خصوص کسانی که اهل سریال‌های بریتانیایی باشند، نام شناخته شده‌ای است. سریال «عدالت جنایی» یکی از موفقیت‌های این نویسنده به شمار می‌رود و در ضمن این‌که جذاب…