Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
The Turning Test

The Turning Test

گالری: تصاویر بازی تازه معرفی شده‌ی The Turning Test

«تست بازگشت» یک بازی اول شخصی معمایی است که به ناخودآگاه شما نفوذ می‌کند و هدف آن بررسی رفتارهای غریزی انسان‌ها است. آزمایش بازگشت به گفته‌ی سازندگان تنها می‌تواند به فرم بازی‌های رایانه‌ای ساخته شود.…