Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
THQ

THQ

سودآوری فروشگاه اپیک برای THQ از فروشگاه ایکس باکس و PSN بیشتر بوده است

به نظر می‌رسد که THQ Nordic از سودآوری فروشگاه اپیک از زمان عرضه‌ی بازی‌های این شرکت برای این فروشگاه رضایت دارد. بعد از این‌که این شرکت با اعلام کارنامه‌ی اقتصادی‌اش در ماه‌های اخیر دوباره مورد…