Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Ticket to Heaven

Ticket to Heaven

کمپین کیک‌استارتر Ticket to Heaven کار خود را آغاز کرد – تحقق بودجه مورد نیاز در کمتر از ۲۰…

بعد از اندکی تاخیر در برنامه روز شروع به‌کار کمپین از امروز Ticket to Heaven در کیک‌استارتر میزبان شماست و از شما دعوت می‌کند تا به بزرگ‌ترین تورنمنت تاریخ بشر بپیوندید و با برنده شدن در آن، خودتان را…