Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Trine 4: The Nightmare Prince

Trine 4: The Nightmare Prince

زمان آن رسیده که Trine 4 به این مجموعه جان تازه‌ای دهد

پس از ناامیدی بزرگی که قسمت سوم به ارمغان آورد، زمان آن رسیده که Trine 4 جان تازه‌ای به یکی از محبوب‌ترین بازی‌های پلتفرمینگ بدهد. با گیم‌نیوز همراه باشید. استودیو فروزن‌بایت را با مجموعه Trine…