Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Trumbo

Trumbo

پنج فیلم در مورد «نویسنده‌ها» که حتما باید ببینید

در سینما شاید بی‌شمار فیلم وجود داشته باشد که در مورد نویسنده‌ها ساخته شده‌اند. بسیاری از فیلم‌ها، مخصوصا در دوران فیلم‌سازی مدرن، برای فرار از گره‌های داستانی کلاسیک، روایت را به روزنامه‌نگاران یا…