Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
unreal engine

unreal engine

Ken Levine خالق بایوشاک: بازی بعدی دارای شخصیت هایی با احساسات و خواسته ها است

Ken Levine خالق و سازنده بازی بایوشاک گفته است در بازی بعدی او شخصیت ها دارای انگیزه و احساسات بوده و کم تر سفید یا سیاه مطلق هستند و بیشتر دارای ذات هستند. در طی صحبت با گیم انفورمر، Levine در حال…

آنریل‌اِنجین ۴ رایگان شد

سال گذشته هزینه‌‌ی اشتراک آنریل‌انجین 4 به 19 دلار در ماه رسید. این حرکت در راستای دور کردن استودیوهای مستقل از سایر انجین‌ها به خصوص Unity و کرای‌انجین بود که البته قیمت آن‌ها هم خیلی زود کاهش پیدا…