Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Willow

Willow

دنباله سریال Willow برای دیزنی پلاس ساخته می‌شود

جورج لوکاس پنج سال پس از این که سه‌گانه‌ی جنگ ستارگان را به پایان رساند، در سال 1988 فیلم Willow را به‌عنوان پروژه‌ی بعدی خود برگزید و حالا خبر ساخت دنباله آن رسیده است. با این که در آن دوران این…