Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
XIII

XIII

ریمیک بازی XIII در استیم از کاربران نمره بسیار منفی دریافت کرد

نسخه بازسازی شده یا ریمیک بازی قدیمی اول شخص تیرانداز XIII اوایل آبان ماه امسال منتشر شد و به نظر می‌رسد نظر منتقدان و بازی دوستان درباره آن چندان مثبت نیست. در حال حاضر این بازی در استیم بازخورد…