Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
2021

2021

چند دلیل برای این که The Witcher 3: Wild Hunt را در سال ۲۰۲۱ بازی کنید

از انتشار بازی The Witcher 3: Wild Hunt حالا 5 سال می‌گذرد اما هیچ سالی مثل سال 2021 برای دوباره بازی کردن آن مناسب نیست. برای طرفداران بازی‌های نقش آفرینی که این عنوان را تجربه نکرده‌اند این بهترین…