Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
3D Printer

3D Printer

فوق‌العاده، تفنگ‌های پرینت گرفته شده سه بعدی، اکنون می‌توانند قدرت آتش بیشتر و مرگبارتری داشته باشند

در سال 2013، شرکت Defense Distributed، اولین اسلحه شخصی‌ای که توسط پرینترهای سه بعدی پرینت شده بود را ساختند که نام آن Liberator و کالیبر 38 بود. پس از آن، شرکت از یک AR-15 رونمایی کرد که می‌توانست…