Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Alan Rickman

Alan Rickman

الن ریکمن بازیگر فیلم‌های «هری پاتر» در ۶۹ سالگی درگذشت

الن ریکمن هنرپیشه‌ بریتانیایی و بازیگر آثار شاخصی مانند مجموعه هری پاتر و «جان سخت»، روز گذشته و در سن ۶۹ سالگی درگذشت. پس از تایید خبر از سوی هالی‌وود ریپورتر، گزارش گاردین به این موضوع اشاره می‌کند…