Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Alice

Alice

مک‌گی برای ساخت قسمت بعدی بازی «آلیس»‌ امضا جمع می‌کند!

بعد از موفقیت پروژه‌ی "Out of the Woods" در کیک‌استارتر، سازنده‌ی خوش‌ذوق عناوین «آلیس» در سرزمین بازی‌های رایانه‌ای، American McGee برای ساخت قسمت بعدی این عنوان، برنامه‌هایی دارد. این نویسنده و…