Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
American McGee’s Alice

American McGee’s Alice

با اضافه شدن به جمع حامیان دیوانگی در ساخت بازی بعدی آلیس مشارکت کنید

اوایل سال گذشته‌ی میلادی بود که «امریکن مک‌گی» (American McGee) اعلام کرد که قصد ساخت بازی بعدی آلیس را دارد اما الکترونیک آرتز ناشر عنوان قبلی حاضر به سرمایه‌گذاری بر روی این عنوان نیست. به همین…

مک‌گی برای ساخت قسمت بعدی بازی «آلیس»‌ امضا جمع می‌کند!

بعد از موفقیت پروژه‌ی "Out of the Woods" در کیک‌استارتر، سازنده‌ی خوش‌ذوق عناوین «آلیس» در سرزمین بازی‌های رایانه‌ای، American McGee برای ساخت قسمت بعدی این عنوان، برنامه‌هایی دارد. این نویسنده و…