Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Arena Mode

Arena Mode

Evolve حالت جدید Arena را به صورت رایگان عرضه می‌کند

ایوالو اکنون یک مد جدید آرنا رایگان در به‌روزرسانی جدیدش برای تمامی پلتفرم‌ها دارد. همان‌طور که بر روی سایت رسمی این بازی عنوان شده است، ایوالو در این زمینه از سری Thunderdome کمک گرفته: 4 شکارچی و 1…