Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Below

Below

تاریخ انتشار بازی Below پس از مدت‌ها سکوت خبری بالأخره مشخص شد

پس از مدت‌ها انتظار برای منتشر شدن خبری در رابطه با این بازی، استودیو Capy Games تاریخ انتشار بازی Below را بالأخره مشخص کرد. با گیم‌نیوز همراه باشید. بیش از پنج سال از معرفی عنوان Below توسط…