Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Borderlands: Pre-Sequel

Borderlands: Pre-Sequel

Handsome Jack یکی از شخصیت‌های قابل بازی در اولین بسته‌ی الحاقی Borderlands: The Pre-Sequel

اولین محتوای دانلودی Borderlands: The Pre-Sequel به شما اجازه می‌دهد تا در نقش ضدقهرمان سری، جک خوشتیپه بازی کنید. این محتوا که قرار است نوزدهم آبان ماه برای بازی منتشر شود، Doppelganger Pack نام…