Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Circuit Superstars

Circuit Superstars

بازی Circuit Superstars عجیب‌ترین تجربه‌ی رانندگی شما خواهد بود

اکنون زمان تجربه چیزی متفاوت فرارسیده‌است. این شعار بازی جدیدی‌ست که در کنفرانس اسکوئر انیکس معرفی شد و به نظر می‌رسد تجربه لذت‌بخشی برای کسانی که آن را تجربه کنند رقم خواهدزد. بازی Circuit Superstars…