Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Comic-Con2019

Comic-Con2019

تمام چیزهایی که مارول در کامیک کان سن‌دیه‌گو ۲۰۱۹ رونمایی کرد

امسال مارول در پنل کامیک کان سن‌دیه‌گو 2019 خود غوغا بپا کرد آن‌ها از چندین پروژه سینمایی خود برای فاز چهارم دنیای سینمایی مارول رونمایی کردند که با فیلم Black Widow در اول می سال 2020 آغاز می‌شود…