Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Crew 2

Crew 2

تاریخ عرضه The Crew 2 مشخص شد – بتای بازی در راه پی‌سی و کنسول‌ها

در کنار تاریخ عرضه The Crew 2 سه نسخه با ویژگی‌های متفاوت از این بازی معرفی شده است. نسخه‌های دولوکس، طلایی و موتور ادیشن در کنار اطلاعات سیزن پس بازی برای خریداران و پیش‌خریدکنندگان این عنوان محتوای…