Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Dawn of Steel

Dawn of Steel

طلوع فولاد؛ معرفی و بررسی بازی موبایلی Dawn of Steel

امروزه سبک استراتژی‌ جزو دسته‌های اصلی بازی‌های موبایلی قرار گرفته است. گونه‌ای که خود دارای زیر مجموعه‌های زیادی است. در این بین، بازی‌های استراتژی هم زمان جزو پرطرفدارترین نوع از این بازی‌ها هستند.…