Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Death of a Superhero

Death of a Superhero

فیلم پیشنهادی: Death of a Superhero و تولدی عاطفی که نیاز داریم

فیلم Death of a Superhero محصول ایرلند، که بر اساس رمانی نیوزیلندی با همین نام در سال 2011 ساخته شده، درباره‌ی نوجوانی است با استعداد عجیب در نقاشی که می‌خواهد تا قبل از مرگش بر اثر سرطان به حداقل چند…