Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Deus Ex Go

Deus Ex Go

اسکوئر انیکس مجموعه بازی‌‌های موبایل Go را دیگر ادامه نمی‌دهد

مجموعه بازی‌های محبوب و تحسین شده‌ی موبایلی شرکت اسکوئر انیکس که با پسوند Go شناخته می‌شوند، دیگر ادامه نخواهند یافت. رییس اسکوئر انیکس مونترال در گفتگو با پی‌سی‌ گیمز اینسایدر این موضوع را تایید کرد.…