Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Dragonborn

Dragonborn

مجسمه‌ی «دراگون‌بورن» اسکایریم در ابعاد واقعی ۶۵۰ دلار قیمت دارد!

اسکایریم را دوست دارید؟ 650 دلار پول برای خرج کردن برای کالاهای اسکایریم دارید؟ پس نیم تنه اندازه طبیعی اژدها زاده که به تازگی پرده برداری شده ممکن است مال شما باشد. با ارتفاع 63 سانتیمترو فقط به…