Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Falcon northwest

Falcon northwest

Valve سخت افزار Streaming جدید خود را به نام Steam Link، که قیمت یکسانی با Steam Controller دارد را…

Valve محصول جدید خود را به نام Steam Link را در آخر این سال به بازار عرضه خواهد کرد که بر اساس اطلاعاتی که خود شرکت داده این قابلیت رو به شما می دهد که تو هر اتاقی از خانه تان بتوانید از…