Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
far harbour dlc

far harbour dlc

E3 2016: تاد هاوارد: “سیستم دیالوگ‌ها در فال‌آوت ۴ به خوبی سایر بخش‌ها نبود”

«تاد هاوارد» از استودیوی بتسدا به تازگی در مصاحبه‌ای با سایت GameSpot از اشتیاق این استودیو برای امتحان کردن چیزهای جدید و قدم گذاشتن در مسیرهای تازه خبر داد و البته اذعان داشت که گاهی برنامه‌های‌شان…