Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Fighter

Fighter

عرضه یک DLC برای آسان تر اجرا کردن فتالیتی ها در Mortal Kombat X

Mortal Kombat X یک محتوای دانلودی عرضه کرده که به شدت بحث برانگیز است. این بسته 5 دلار قیمت دارد و حاوی 30 فتالیتی آسان برای اجرا کردن بر روی حریف است! به صورت دقیق تر در توضیحات گفته شده: " بسته…