Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Final Fantasy XV season pass

Final Fantasy XV season pass

تمام محتواهای اضافه‌ی فاینال‌فانتزی ۱۵ لو رفت: ۶ بسته به همراه بخش داستانی

امروز فروشگاه پلی‌استیشن (شعبه‌ی آمریکای شمالی) از Season Pass فاینال‌فانتزی 15 رونمایی کرد و هیچ اطلاعات دیگری در مورد بازی منتشر نکرد اما خوشبختانه شعبه‌ی ژاپن فروشگاه پلی‌استیشن لیست کاملی از…