Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Football Manager

Football Manager

باشگاه منچستر یونایتد از بازی Football Manager شکایت می‌کند

به نظر می‌رسد که باشگاه منچستر یونایتد از اینکه بازی Football Manager از نام تجاری او در طول این سال‌ها استفاده کرده، ناراضی است و قصد دارد تا شرکت سگا و سازندگان آن را به دادگاه بکشاند. شرکت سگا و…