Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Fortnite: Chapter 2

Fortnite: Chapter 2

Fortnite: Chapter 2 رسما معرفی شد

در طول چند روز گذشته شرکت اپیک گیمز توجه بسیاری از رسانه‌ها را به خود جلب کرده بود. با پایان فصل دهم فورتنایت، این بازی از دسترس خارج شد و سیاه‌چاله‌ای جای نقشه آن را گرفت. حال بالاخره شرکت اپیک گیمز…