Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Game Developers Choice 2019

Game Developers Choice 2019

بازی Red Dead Redemption 2 پیشتاز در نامزدی جوایز GDC امسال

جوایز سالانه به انتخاب بازی‌سازان (Game Developers Choice) ماه مارس امسال نیز برگزار خواهد شد. حالا پیش از برگزاری این مراسم، دست‌اندرکاران آن لیست نامزدهای دریافت جایزه در همه‌ی رشته‌ها را اعلام…