Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Gamescom 2019

Gamescom 2019

زمان‌بندی گیمزکام ۲۰۱۹: همه‌ی رخدادهایی که باید در نمایشگاه امسال رصد کنید

نمایشگاه سالانه‌ی گیمزکام نزدیکتر از همیشه است پس تاریخ‌ها را علامت بزنید. این بار بر خلاف گذشته شما چیزی را از دست نمی‌دهید اگر در نمایشگاه حضور ندارید. به عنوان بخشی از زمان‌بندی گیمزکام 2019…