Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
GTA PC

GTA PC

GTA V و باز هم تاخیر برای پی‌سی؛ سیستم مورد نیاز بازی منتشر شد

تاریخ انتشار نسخه‌ی پی‌سی Grand Theft Auto 5 به لطف راکستار باز هم به تعویق افتاد. این بازی که قرار بود تا کمتر از یک ماه دیگر برای کاربران در دسترس باشد به یازدهم ماه مارس 2015 تاخیر خورد. متن کاملی…