Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Harry Potter: Hogwarts Mystery

Harry Potter: Hogwarts Mystery

تماشا کنید: با بازی Harry Potter: Hogwarts Mystery ماجراجویی‌های خود را محقق کنید

این بازی از لحاظ زمانی پیش از دوران هری پاتر در مدرسه‌ی هاگوارتز اتفاق می‌افتند و در آن نشانی از «پسری که زنده ماند» و یا لرد ولدمورت نیست. این‌گونه که به نظر می‌رسد، بازی Hogwarts Mystery درباره‌ی…

تماشا کنید: دقیق‌ترین اقتباس از هری پاتر در راه موبایل است

در این بازی کاربران یک دانش‌آموز مدرسه‌ی هاگوارتز را به دلخواه خود می‌سازند، در کلاس‌ها شرکت می‌کنند، جادو یاد می‌گیرند، با دیگران دوست یا رقیب می‌شوند و تصمیماتی می‌گیرند که بعدا می‌تواند در مسیر…